Kardiyoloji


Kardiyoloji, temel olarak genetik yatkınlık, stres ve kötü yaşam tarzı seçimlerinden kaynaklanan kalp rahatsızlıklarının tanı ve tedavisidir. Kardiyovasküler bozukluklar dünya çapında milyonlarca ölümün nedenidir ve cinsiyet veya yaştan bağımsız olarak herkesi etkileyebilir.

Başlıca kalp rahatsızlıklarından bazıları şunlardır:

  • Kalp yetmezliği
  • Kalp krizi
  • Doğuştan kalp kusuru
  • Elektrofizyoloji ve kalp kapak hastalığı
    Doğru beslenme, yoga, stressiz yaşam tarzı ve özel sağlık stratejileri kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur.

Koroner Arter Hastalıkları

Türkiye, kalp hastalıklarını uygun fiyatlarla tedavi edebilecek üstün sağlık tesislerine sahiptir. Klinikler ve hastaneler, zamanında en iyi teşhis ve tedaviyi sağlamak için kesintisiz bir ağda birbirine bağlıdır. Kardiyovasküler rahatsızlıkların çözümüne yardımcı olmak için aşağıdaki hizmetleri düzenliyoruz:

Anjiyografi (iyonik olmayan kontrast dahil)


Bu prosedürün yardımıyla cerrah, iyonik olmayan bir kontrast madde içinde kalp odacıklarınıza, damarlarınıza, atardamarlarınıza ve kan damarlarınıza ayrıntılı bir bakış sağlayabilir.


Anjiyoplasti (iyonik olmayan kontrast dahil)


Bu ameliyat, koroner arterinizde plak nedeniyle oluşan tıkanıklıkları gidermek için yapılır. Kalp cerrahı, kan ve besinlerin düzgün geçişini sağlamak için daralmış kan damarlarının iç çapını artıracaktır. Tüm prosedürün uygun şekilde görüntülenmesi için iyonik olmayan bir kontrast madde kullanılır. Bu prosedürün iki türünü seçebilirsiniz:

Balon anjiyoplasti - kalpteki tıkanıklık şişirilmiş bir balonun etkisi ile giderilir.

Balon stentleme - kalp tıkanıklığının giderilmesine yardımcı olmak için bir balon stent yerleştirilir.

Koroner Arter Bypass Grefti

Bu prosedür aynı zamanda KABG olarak da bilinir. Cerrah vücudunuzun bir bölümündeki kan damarlarını kullanır ve tıkanmış veya daralmış arterleri atlayarak daralmış arterinizin üstünde ve altında birleştirir. Tıkanıklıkların sayısı ve şiddetine göre birden fazla damar kullanılabilir. Seçilen kan damarları genellikle göğüs veya koldaki atardamarlar veya bacaklarınızdaki damarlardır.

Çift Valf Değişimi

Kalp kapakçığı hastalığına sahip olanlar veya doğuştan kapak kusurları olanlar, hem aort hem de mitral kapakların değiştirilmesini içeren bu işlemden geçerler. Ameliyat sırasında genel anestezi alacaksınız.

Balon Aort Valvuloplastisi

Bu işlem daralmış olan kalp kapakçıklarını genişletmek için yapılır. Kol veya kasıktan, üzerine balon takılmış esnek, ince bir tüp sokulur. Etkilenen kapağa ulaştığında, balon valfi açar ve genişletir.

Kalp pili implantı çift odacıklı (sadece cerrahi)

Kalp pili implantları, düzensiz kalp ritmini düzenlemenin yaygın ve başarılı bir yolu haline geldi. Türkiye'deki uzman doktorlar, göğsünüze küçücük bir elektrikli cihaz yerleştirecek. Cihazın iki bağlantılı iki odası vardır, bağlantılardan biri kalbin üst odacığının sağ kulakçığına bağlanır. Diğeri alt oda veya ventrikül ile bağlanır. Kalp pilinin elektrik darbeleri kalp ritmini normale döndürür.

Pediatrik Kalp Cerrahisi – Konduit Onarımı

Bu kalp ameliyatı, çocuklarda doğuştan kalp kusurlarını onarmak, stent yerleştirmek ve kalp zarını kaplamak için yapılır. Atriyal anahtar ameliyatı denilen ameliyat, atardamarların kalpteki pozisyonunu düzeltmek için yapılır. Atriyoventriküler kanal defekti yamalar yardımıyla onarılır.

Elektrofizyoloji Çalışması ve Radyofrekans Kateter Ablasyonu

Elektrofizyoloji çalışması, kalbin elektriksel aktivitesini ölçmek ve kalbin aritmi veya anormal ritimlerini teşhis etmek için yapılan bir testtir. Bazı aritmi formları kateter ablasyon prosedürü ile tedavi edilebilir.